Melding bodemkwaliteit Transportweg, 2024 week 05

Op 18 januari 2024 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen over de Transportweg. Dit gaat over:

  • Melden ophogen landbodem JK Arvast Waddinxveen, verzoeknummer 2024011800947

De melding heeft kenmerk 2024-00001733. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.