Melding bodemkwaliteit naast Bredeweg 11C, 2024 week 12

Op 29 februari 2024 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen over de bodemkwaliteit naast de Bredeweg 11C.

Dit gaat over het toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. De melding heeft kenmerk 2024-00005071. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.