Melding activiteitenbesluit, 2023 week 48

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Brederolaan 10: starten van een bakkerij in verkoop aan consumenten (publicatie 21-11-2023);
  • Tweede Bloksweg 60: oprichten van een loonbedrijf (publicatie 22-11-2023).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.