Melding activiteitenbesluit, 2023 week 30

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Groensvoorde 74 voor het oprichten van een lunchroom (publicatiedatum: 14-07-2023).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.