Deze pagina is verlopen.

Melding activiteitenbesluit 2022, week 50

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Rob Wolff Boeketterie, Bredeweg 4 in Waddinxveen: het starten van een groothandel in bloemen en planten

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.