Mandaten – en volmachtenregeling 2023 en Mandaatbesluit ODMH 2024, week 24

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 mei de Mandaten- en volmachtenregeling 2023 en het Mandaatbesluit ODMH 2024 vastgesteld. De nieuwe Mandaten- en volmachtenregeling 2023 vervangt de vorige en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl.

Door het van kracht worden van de Omgevingswet moet de laatste versie van het mandaat van het college aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) aangepast worden. Het Mandaatbesluit ODMH 2024 treedt in werking op 1 januari 2024, de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.