Eerste en tweede wijziging legesverordening 2024 en eerste wijziging OVB 2024, week 06

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2024 de definitieve tarieven Onroerendezaakbelastingen 2024 vastgesteld. Daarnaast zijn de tarieven voor de aanvraag van een rijbewijs, de leges voor optieprocedure en naturalisatie en de leges voor gehandicaptenparkeerkaarten en -parkeerplaatsen voor 2024 vastgesteld.