Concept regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028, 2023 week 49

Huiselijk geweld is het grootste geweldsprobleem in Nederland. Dit blijft vaak onopgemerkt. Huiselijk geweld heeft vaak levenslange gevolgen voor de mensen die ermee te maken hebben en de generaties na hen. Daarom stellen gemeente elke paar jaar een regiovisie op. De belangrijkste doelen die in deze regiovisies staan huiselijk geweld voorkomen of zo vroeg mogelijk opsporen en bij opsporing goed handelen.

De concept-regiovisie ligt voor inspraak ter inzage tot en met 11 januari 2024 bij de balie in gemeentehuis, Beukenhof 1 in Waddinxveen en kunt u online inzien op www.officiëlebekendmakingen.nl. De gemeenteraad stelt de definitieve versie vast in het eerste kwartaal van 2024.