Bouwen en Wonen, 2023 week 51

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Henegouwerweg 96: bouwen nieuwe schuur ter vervanging van te slopen schuur (start 08-12-2023, zaaknummer: 2023-00019312, publicatie 12-12-2023);
  • Zuiveringspad 1: herbouwen clubhuis (start 06-12-2023, zaaknummer: 2023-00019197, publicatie 12-12-2023);
  • Fazantdreef 9, Fazantdreef, Kievitdreef en Eksterdreef: uitvoeren verduurzamingsproject (start 08-12-2023, zaaknummer: 2023-00019315, publicatie 12-12-2023);
  • Henegouwerweg 105: herbouwen bijgebouw (start 08-12-2023, zaaknummer: 2023-00019335, publicatie 12-12-2023);
  • St. Victorstraat 54: aanpassen entree kantoorpand (start 11-12-2023, zaaknummer: 2023-00019421, publicatie 13-12-2023);
  • Plasweg 7: samenvoegen twee woningen (Plasweg 5 en 7) (start 11-12-2023, zaaknummer: 2023-00019459, publicatie 14-12-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Besluit aanvraag niet behandelen (buiten behandeling)

  • Brugweg 56: bouwen appartementengebouw (verzonden 08-12-2023, publicatie 12-12-2023, zaaknummer: 2023-00016938).

Verlenging beslistermijn

  • Kerkstraat 19: bouwen 20 koopappartementen en aanleggen in- en uitrit (verzonden 08-12-2023, publicatie 12-12-2023, zaaknummer: 2023-00015042).