Besluit uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, 2023 week 27

De gemeente Waddinxveen gaat genoemde personen ambtshalve uitschrijven uit de BRP.

De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan. De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

NaamGeboren
L. Petrova16-03-2002
A. Piniaha10-12-1988
Overzicht uitschrijvingen BRP

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken via www.waddinxveen.nl/bezwaar. De termijn gaat één dag in na deze publicatie.