Beleidslijn cameratoezicht, 2023 week 26

De burgemeester heeft in oktober 2022 Beleidslijn Cameratoezicht vastgesteld. Als er op een openbare plaats een probleem is met het handhaven van de openbare orde, kan de burgemeester besluiten om camera’s op die plaats voor een bepaalde tijd op te hangen om zo beter toezicht te houden. Hij mag dit doen volgens de Gemeentewet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Cameratoezicht draagt bij aan het vergroten van de veiligheid

Camera’s spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van overlast en criminaliteit. Door camera’s te plaatsen kunnen politie en gemeentelijke handhavers hun werk beter doen. Ook helpen ze openbare orde-problemen en strafbare feiten te voorkomen.  

De inzet van cameratoezicht mag alleen onder bepaalde voorwaarden

Gemeenten mogen cameratoezicht alleen uitvoeren op openbare plaatsen als dit aantoonbaar noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Het filmen en bewaren van camerabeelden moet een grotere noodzaak hebben dan de inbreuk op de privacy van inwoners en bezoekers. Door borden te plaatsen en aanwijzingsbesluiten te publiceren, worden betrokkenen geïnformeerd over deze camera’s.

Met de privacy van betrokkenen gaan we zeer zorgvuldig om

Het bekijken van de camerabeelden gebeurt alleen door de politie en we zorgen ervoor dat de camera’s geen opnames maken van niet-toegestane ruimten (zoals huiskamers/tuinen). Het cameratoezicht is alleen op de publieke ruimte.