Deze pagina is verlopen.

Aanwijzen gemeentelijk monument Oranjelaan 1, 2023 week 52

Op 12 december 2023 heeft het college Oranjelaan 1 als gemeentelijk monument aangewezen. Het college heeft dat gedaan om dit waardevolle object juridisch te beschermen. Na deze aanwijzing zijn er 34 gemeentelijke monumenten in Waddinxveen. Het aanwijzingsbesluit treedt de dag na bekenmaking op www.officielebekendmakingen.nl in werking. Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.