Ruimte

Samen bouwen aan Waddinxveen

Wonen, werken, duurzaamheid, groen en verkeer: veel van wat je in Waddinxveen ziet, wordt gedaan door Ruimte. Wij zorgen ervoor dat alle ruimtelijke functies goed zijn verdeeld in het groeiende Waddinxveen. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor goed bereikbare wijken, veilige fietsverbindingen, maar ook voor voldoende openbaar groen en biodiversiteit. Ook het dagelijks onderhoud zoals snoeien en vegen wordt gedaan door collega’s van Ruimte.

Jelleke Versteeg – Concernmanager Ruimte

In Waddinxveen willen wij doorpakken op het thema duurzaamheid. Dat vraagt niet alleen van onze collega’s, maar ook van inwoners en bedrijven een nieuwe manier van denken: welke acties kunnen wij op welk moment ondernemen, om zo stappen te zetten in de energietransitie?

Ruimte is een hechte groep met veel jonge mensen. Vernieuwing en verandering past bij ons en daardoor kijken we op een andere manier naar dingen. We denken creatief en werken écht met elkaar samen. Als gemeente zijn we nog niet zo groot; tegelijkertijd zijn de ambities hoog en volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Dat maakt dat je bij ons veel kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen. Groei jij met ons mee?