Publieksplein

De allerbeste dienstverlening staat centraal

Het eerste contact van inwoners is vaak met een collega van het Publieksplein. Of het nu gaat om het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, een vraag wordt gesteld via social media, contact wordt gelegd in de wijk met de Wijkregisseur of als mensen naar het zwembad gaan. Bij het Publieksplein staat dan ook de allerbeste dienstverlening centraal: wij zijn er voor u, zo luidt onze visie op dienstverlening! Dit doen we door te denken vanuit de inwoner en zijn of haar situatie. De praktijk staat centraal en daar richten we ons in beleid en uitvoering op. We luisteren goed en zijn betrokken bij ons werk en wat de inwoner nodig heeft. Heeft een inwoner een goed idee? Dan kijken we hoe wij, met andere collega’s uit de organisatie, het beste kunnen helpen.

Concernmanager Christine de Bruijn

Samen werken we aan nieuwe ambities en uitdagingen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor levendige wijken in Waddinxveen en het stimuleren van initiatieven? Hoe kunnen we de wachttijden bij de balie en bij het zwembad verlagen? Hoe zorgen we ervoor dat communicatie bijdraagt aan een goede informatievoorziening aan onze inwoners? Wat kunnen wij nog meer doen zodat onze inwoners zich veilig (blijven) voelen in Waddinxveen? En hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk vragen direct kunnen beantwoorden? Een nieuwe technologie die we hiervoor onderzoeken is bijvoorbeeld een chatbot. Een chatbot zorgt ervoor dat een inwoner altijd en overal een antwoord kan vinden op eenvoudige vragen.

Bij Publieksplein is een goede sfeer en zijn collega’s open, betrokken en toegewijd. Er is veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en om je verantwoordelijkheid te nemen. We kijken naar jouw talenten en vaardigheden en hoe jij het beste kan bijdragen aan ons team. Op die manier kunnen we de beste dienstverlening aan onze inwoners bieden.