Bijdrage schoolkosten

De bijdrage in schoolkosten is voor leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen van het voortgezet onderwijs tot en met 17 jaar. U doet de aanvraag voor de bijdrage bij de gemeente. Wilt u een bijdrage aanvragen? Vul dan, via onderstaande knop, het formulier Aanvraag minimaregeling in.

Scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen ook een bijdrage krijgen. Dit heet tegemoetkoming scholieren. U vraagt deze tegemoetkoming aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Bijdrage schoolkosten (minimaregeling) aanvragen

Of u in aanmerking komt voor een bijdrage in de schoolkosten hangt af van uw netto-inkomen en vermogen. De inkomensgrens voor de schoolkostenregeling is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Inkomstenoverzichten vanaf 1 juli 2024

Personen tussen 21 jaar en AOW- leeftijd

Gehuwd/samenwonend € 2.429,97
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.700,98

Personen met de AOW- leeftijd en ouder

Gehuwd/samenwonend € 2.441,15 
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.893,90 

Dit zijn netto-inkomsten per maand, uit loon, pensioen of uitkering. Zonder vakantietoeslag. Huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag vallen niet onder deze inkomsten.

Vermogensgrens vanaf 1 januari 2024

Uw vermogen, waaronder ook een eigen huis valt (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

Gezinssituatie

Vermogensgrens

Alleenstaand € 7.575,00
Alleenstaande ouder € 15.150,00
Gehuwd/samenwonend € 15.150,00

Let op: ook het bedrag op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen. De grens van het vermogen wordt verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor begrafeniskosten. Dit bedrag staat op een aparte rekening, waarop alleen geld gestort wordt.

  • Gaat uw kind naar groep 8 van het basisonderwijs? Dan kunt u in schooljaar 2023/2024 in aanmerking komen voor een bijdrage van € 532,00 per kind per schooljaar.
  • Voor kinderen in het voortgezet onderwijs (t/m 17 jaar) kunt u in schooljaar 2023/2024 in aanmerking komen voor een bijdrage van € 268,00 per kind per schooljaar.