Uittreksel Burgerlijke stand aanvragen

Een uittreksel uit de Burgerlijke stand kunt u digitaal aanvragen met DigiD.  Let op dat de levensgebeurtenis in Waddinxveen heeft plaats gevonden.

Er zijn verschillende uittreksels mogelijk:

  • Geboorteakte
  • Huwelijks- en partnerschapsakte
  • Echtscheidingsakte en ontbinding partnerschapsregistratie
  • Overlijdensakte
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Uittreksel aanvragen voor bedrijven

Uittreksel Burgerlijke stand: € 16,60.

U krijgt geen geld terug als u een uittreksel Burgerlijke Stand aanvraagt, terwijl de levensgebeurtenis niet in Waddinxveen heeft plaatsgevonden. Er zijn dan wel kosten gemaakt om uw gegevens op te zoeken.

Maak een afspraak om persoonlijk langs te komen voor de aanvraag. U neemt mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Uw pinpas of contant geld

 

Binnen 3 – 5 werkdagen per post bij een online aanvraag.

  • Voor uzelf.
  • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar. U mag dit doen met uw eigen DigiD. Let op dat de levensgebeurtenis in Waddinxveen heeft plaats gevonden.
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief met zijn of haar identiteitsbewijs en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Voor een buitenlands pensioenfonds heeft u geen uittreksel nodig, maar een attestatie de vita.

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent en een huwelijksakte in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.