Geluidsapparatuur in horecabedrijf, ontheffing

Als u gebruik maakt van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf, meldt u dit bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). Om geluidsoverlast te voorkomen, kan de ODMH extra afspraken hierover met u maken.

U doet de melding via het Omgevingsloket. Als het melden online niet lukt, kunt u de melding printen en per post naar de ODMH sturen. Bij uw melding geeft u aan hoeveel geluid er in uw horecabedrijf gemaakt wordt. Als u verwacht dat dit overlast veroorzaakt, stuurt u een akoestisch rapport mee. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de ODMH