Aan de Zuidplaslaan liggen twee driehoeksvelden tussen de woningen met de huisnummers 52 t/m 97. De toestand van de bomen en het groen op deze velden is in slechte staat. Daarom is het nodig is het groen op te knappen.

Ontwerp- en adviesbureau Adegeest advies heeft twee ontwerpen gemaakt van de velden. Omdat wij inwoners bij de herinrichting willen betrekken, vragen wij de bewoners een keuze te maken uit één van de twee ontwerpen.

Inmiddels hebben de bewoners een keuze gemaakt tussen de twee inrichtingsopties. De meeste bewoners hebben gekozen voor de ‘Kralenketting’ waarbij verschillende plantvakken een schakel vormen die de bestaande structuur aan de Zuidplaslaan versterkt. Naar aanleiding van de input die de gemeente heeft ontvangen tijdens de inloopavond voor bewoners op 12 februari is een definitief ontwerp gemaakt.

Planning

De werkzaamheden worden in het 4e kwartaal 2019 uitgevoerd.