We willen het gedeelte van de Zuidkade, vanaf Burgemeester Trooststraat tot Raadhuisplein een moderne uitstraling geven.

We knappen de Zuidkade op vanaf januari 2022

Als alles volgens planning gaat, beginnen we vanaf januari 2022 met de herinrichting.

We gaan:

  • de rijbaan, parkeervakken en voetpaden opnieuw bestraten;
  • de openbare verlichting vervangen;
  • de kolken en afvoerleidingen vernieuwen;
  • het groen, waar nodig, vervangen of aanvullen;

Werkzaamheden aan gasleiding en elektrakabels tot juni 2021

Vanaf half maart tot eind juni 2021 werkt het bedrijf Voskuilen voor Stedin aan het vervangen van gasleiding en elektrakabels. Dit kan overlast veroorzaken.

 

Vervangen van de kade tot januari 2022

Bij de Jan Dorrekenskade-Oost gaat de provincie Zuid-Holland nog een deel van de kade vervangen. Door problemen met kabels en leidingen lukte dit niet gelijk met de rest van de kade.

De planning is nu dat de kabels en leidingen in december 2021 zijn aangepast.

In januari 2022 gaat de provincie Zuid-Holland de kade bij de Jan Dorrekenskade-Oost vervangen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op

U kunt mailen naar Peter Hermanns via p.hermanns@waddinxveen.nl

Op de overzichtskaart hieronder staat het gebied Zuidkade, vanaf Burgemeester Trooststraat tot Raadhuisplein

Op deze overzichtskaart staat de Zuidkade. De route van de werkzaamheden begint bij de aansluiting op de Burgemeester Trooststraat. De route op de kaart loopt in een rechte lijn en eindigt bij het Raadhuisplein.
Projectlocatie Zuidkade, vanaf Burgemeester Trooststraat tot Raadhuisplein

Wat staat er op de overzichtskaart

Op deze overzichtskaart staat de Zuidkade.

De route van de werkzaamheden begint bij de aansluiting op de Burgemeester Trooststraat. De route op de kaart loopt in een rechte lijn en eindigt bij het Raadhuisplein.