De gemeente is van plan in 2021 de Zuidkade vanaf Burgemeester Trooststraat tot Raadhuisplein opnieuw in te richten.

We knappen de Zuidkade op in 2021

We willen het gedeelte van de Zuidkade vanaf Burgemeester Trooststraat tot Raadhuisplein dezelfde eigentijdse uitstraling geven als bij de eerdere herinrichting van de Zuidkade, het gedeelte vanaf St. Victorstraat tot Burgemeester Trooststraat.

We gaan:

  • de bestrating herstellen en waar nodig opnieuw bestraten;
  • de kade Duurzaam Veilig inrichten;
  • de (kabels van de) openbare verlichting, waar nodig, vervangen;
  • de riolering, waar nodig, vernieuwen;
  • het groen, waar mogelijk, vervangen of aanvullen.

Meedenken over de inrichting van de kade

We vinden het belangrijk dat bewoners hun ideeën en wensen kenbaar kunnen maken. De bewoners van de kade hebben een uitnodiging ontvangen om een enquête in te vullen. De resultaten betrekken we, waar mogelijk, bij het voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp

In opdracht van de gemeente stelt buroZUIJDERWIJK het voorlopig ontwerp op. RPS advies- en ingenieursbureau bv zorgt voor de technische uitwerking. Volgens planning wordt eind november 2020 het voorlopig ontwerp aan de bewoners voorgelegd. De bewoners van de kade ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Heeft u vragen? Neem dan contact op!

U kunt contact opnemen met Gerline Bijkerk via het mailadres g.bijkerk@waddinxveen.nl.

Op onderstaande overzichtskaart staat het gebied Zuidkade, vanaf Burgemeester Trooststraat tot Raadhuisplein

zuidkade herinrichting
Projectlocatie Zuidkade, vanaf Burgemeester Trooststraat tot Raadhuisplein