Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 komt het centraal stembureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00 uur bij elkaar. Zij beslist tijdens een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de nummering.

Deze zitting is alleen op 4 februari 2022 om 10.00 uur online(externe link) te volgen.