De gemeente Waddinxveen wil de openbare ruimte van de Zeeheldenbuurt opknappen. 

Het Advies- en Ingenieursbureau Projectburo B.V. is begonnen met de inventarisatie van de huidige situatie en met het verzamelen van alle nodige informatie. Wij vinden het erg belangrijk dat de bewoners betrokken worden en daarom is door het adviesbureau een vragenformulier opgesteld. Op deze manier krijgen de bewoners de mogelijkheid om aan te geven hoe zij de huidige situatie ervaren en welke wensen er zijn om dit te verbeteren. Op dinsdag 26 maart 2019 is er een bewonersavond in de Speeltuinvereniging “De Overkant” georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de uitslagen van de vragenlijst met de bewoners besproken.

Tijdens het project worden meerdere bewonersavonden gehouden. Tijdens het gehele traject informeert het adviesbureau de bewoners over de voortgang van het opknappen van de openbare ruimte van de Zeeheldenbuurt.