De gemeente Waddinxveen wil de openbare ruimte van de Zeeheldenbuurt opknappen. 

Het Advies- en Ingenieursbureau Projectburo B.V. heeft in opdracht van de gemeente de huidige situatie geïnventariseerd en alle nodige informatie verzameld. Wij vinden het erg belangrijk dat de bewoners betrokken worden en daarom is door het adviesbureau een vragenformulier opgesteld. Op deze manier zijn de bewoners in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe zij de huidige situatie ervaren en welke wensen er zijn om dit te verbeteren. Gedurende de ontwerpfase voor de nieuwe inrichting zijn diverse bewonersavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn o.a. de uitslagen van de vragenlijst met de bewoners besproken en de ontwerpen gepresenteerd.

Na de uitgebreide participatiefase en ingekomen reacties is het DO (definitief ontwerp) opgesteld Dit Ontwerp kunt u inzien (zie onder te downloaden projectdocumenten)

In de komende periode worden diverse onderzoeken uitgevoerd (o.a. een flora fauna- en een milieukundig onderzoek). De nutspartijen onderzoeken in de komende periode of zij vooruitlopend op de reconstructie nog kabels en leidingen gaan vernieuwen. Hierna volgt de technische uitwerking van het ontwerp en de selectieprocedure voor een aannemer.

Voordat de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden zal er nog een bewonersavond worden georganiseerd. Volgens de huidige planning zal deze avond in het eerste kwartaal 2020 georganiseerd worden. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erik Vervoorn via e.vervoorn@waddinxveen.nl