De gemeente Waddinxveen gaat de openbare ruimte van de Zeeheldenbuurt opknappen. 

Het definitieve ontwerp van de herinrichting Zeeheldenbuurt is klaar. De technische uitwerking (het bestek) is opgesteld en de aanbestedingsprocedure voor een aannemer is afgerond. Aannemingsbedrijf Van Leeuwen GWW B.V. is geselecteerd om het werk in opdracht van de gemeente uit te voeren.

Planning

Het werk start op 24 augustus 2020 in De Ruijterstraat. De werkzaamheden in de Zeeheldenbuurt zijn verdeeld in fases en de schatting is dat alle werkzaamheden in het 4e kwartaal 2020 klaar zijn. De aannemer houdt u op de hoogte over de datum van de werkzaamheden.

Update planning:

Het uitbreken van de harde onderlaag voor de aanleg van de riolering kost meer tijd. Hierdoor loopt de planning een stukje uit. De nieuwe planning ziet er als volgt uit:

De Ruijterstraat en Piet Heinstraat van 18-36

Fase 1: 31 augustus – 2 oktober 2020

Piet Heinstraat 2-16

Fase 2: 2 oktober– 14 oktober 2020

Trompstraat 4-20

Fase 3: 14 oktober – 28 oktober 2020

Trompstraat 22-32

Fase 4: 28 oktober – 11 november

Kromme Esse tussen Trompstraat en Piet Heinstraat

Fase 5: 14 oktober-4 november 2020

Kromme Esse tussen Trompstraat en Van Speijkstraat

Fase 6: 4 november – 18 november

Kromme Esse tussen Van Speijkstraat en aansluiting noordzijde

Fase 7:18 november – 2 december 2020

Van Speijkstraat

Fase 8: 2 december – 11 december

Let op: dit is een voorlopige planning die wijzigt of uitloopt door bijvoorbeeld het weer of andere onvoorziene omstandigheden! 

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden omleidingsroutes ingesteld. De aannemer informeert u over deze tijdelijke routes.

Tot slot

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de aannemer via e-mail of telefonisch: Jan van Leeuwen Jr., e-mail jvl@vanleeuwengww.nl, telefoon 0348-441293 of 06-51639173.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de brief of over de werkzaamheden kunt u mailen naar: r.vdbrink@waddinxveen.nl of  bellen met 14 0182.