Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er op 20 juli 2021 een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Waddinxveen en de initiatiefnemer.

Zakelijke beschrijving

Deze overeenkomst is met de initiatiefnemer aangegaan met als doel het realiseren van drie woningen en drie bedrijfsgebouwen aan de Bredeweg 4 in Waddinxveen.

Inzage

Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst ter inzage.

Bekijk de publicatie in Gemeenteblad(externe link)

Status zakelijke beschrijving

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.