Meer en beter opgeleid personeel. Gelukkige(re) medewerkers die voor langere tijd blijven. Of een werkend inclusiebeleid waardoor meer mensen kans op werk hebben. Allemaal onderwerpen waar ondernemers, managers en werkgevers mee te maken krijgen. Wist u dat er één loket is voor vragen over deze onderwerpen? Werkgeversservicepunt Midden-Holland (WSP) is er voor alle werkgevers uit de gemeenten Waddinxveen, Krimpenerwaard, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk met personeelsvraagstukken. Voor advies, informatie en oplossingen om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Handig, maar ook noodzakelijk. Met het formele samenwerkingsverband dat onlangs is ondertekend, laten alle partijen niet alleen zien hoe belangrijk het is om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Door die ene handtekening willen ze de verantwoordelijkheid nemen voor het slagen van deze missie. 

WSP Midden-Holland is opgericht door de vier gemeenten, UWV, Promen en Ferm Werk

Hierdoor kunnen werkgevers beter geholpen worden. En daarmee wordt de kans op succesvolle matches tussen werkgevers en werkzoekenden vergoot. Werkgevers kloppen om verschillende redenen aan: omdat het moet – “We krijgen maar geen nieuwe medewerkers gevonden.” – of omdat het past bij het bedrijf – “We vinden dat iedereen mee moeten kunnen doen in de maatschappij en dus ook kans op werk moet krijgen.”

Kijken wat wél kan

Soms staat er iets in de weg waardoor matches niet gemaakt kunnen worden. Chantal Botz is projectleider bij WSP Midden-Holland en zegt daarover: “Mist iemand de nodige diploma’s omdat leren in de schoolbanken niet weggelegd is voor hem of haar? Dan leiden we hen toch gewoon op de werkvloer op of door korte praktijkgerichte scholing? Niet jarenlang, maar gewoon in een paar weken of enkele maanden tijd. Met uiteraard een officieel certificaat of praktijkverklaring als beloning. Er is altijd wel een manier te vinden waarop zoiets wél kan.”

Het werkt

WSP Midden-Holland doet dit nu al een tijdje in de branches schoonmaak, zorg, logistiek, techniek, bouw en zakelijke dienstverlening. Met succes, zo blijkt uit de resultaten. “Vorig jaar namen er 22 kandidaten deel aan het werkleertraject Schone Zaak om werkzoekenden met een uitkering op te leiden als schoonmaakhulp”, vertelt Botz. “Van die 22 hadden er 15 al een contract op zak nog voordat ze hun certificaat in ontvangst namen. 'Talent uit Midden-Holland' is ook zoiets fantastisch waar eigenlijk elke werkgever van het bestaan zou moet weten. Op dit moment staan er tientallen video’s op www.wspmiddenholland.nl(externe link) van mensen die thuis zitten zonder werk en liefst morgen nog aan de slag gaan. Mensen die echt wíllen en ook kúnnen werken. We geven ze een gezicht, een stem. Dat werkt.” Het bij elkaar brengen van mensen is iets waar WSP Midden-Holland sterk op inzet.  “Doordat Promen en Ferm Werk één van ons zijn, hebben we ook meteen de juiste begeleiding in huis. Bovendien zijn er maar weinig financiële risico’s aan verbonden door allerlei subsidies en regelingen. Onze dienstverlening is kosteloos voor zowel de werkgever als werkzoekende, maar we moeten er allemaal wel de tijd voor maken en ervoor willen gaan.”

Over WSP

WerkgeversServicepunt Midden-Holland stimuleert werkgevers om op een mensgerichte, slimme en financieel aantrekkelijke manier te ondernemen. Dat noemen we sociaal of inclusief ondernemen. Daarmee willen we meer mensen in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen aan het werk helpen en houden. www.wspmiddenholland.nl(externe link)