De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Een leenvoorzieningen biedt misschien uitkomst:

  • Uitleenservice: Voor het lenen van onder andere een douche- of toiletstoel, badplank of toiletverhoger kunt u terecht bij de uitleenservice. U kunt maximaal zes maanden gebruikmaken van een voorziening van de uitleen. De kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering. U leent voorzieningen bij: Vegro(externe link), Medipoint(externe link), Jens(externe link).
     
  • Traplift huren/kopen: Heeft u een traplift nodig: huren of tweedehands kopen via www.123trapliften.nl.(externe link)

Verstrekken van een individuele voorziening (maatwerk)

Als er sprake is van langdurige beperkingen kunt u met het Sociaal Team in gesprek om een oplossing te zoeken. Welke hulp wordt geboden, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Er wordt eerst gekeken of u geholpen bent met een leenvoorziening. Helpt dit u niet? Dan bekijkt het Sociaal Team of de woning geschikt te maken is met een kleine aanpassing. Het kan ook zijn dat er meerdere grote voorzieningen nodig zijn om de woning geschikt te maken. Als dat zo is kan worden beoordeeld of verhuizen naar een meer geschikte woning voordehand liggend is.

Mogelijkheden van maatwerk zijn bijvoorbeeld:

  • een drempelaanpassing
  • een aanpassing in uw badkamer
  • een traplift
  • een verhuiskostenvergoeding

Wat kost het?

Eigen bijdrage


De gemeente vraagt (een deel van) de maatwerkvoorziening zelf te betalen door een eigen bijdrage. Voor een rolstoelvoorziening of -aanpassing hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van uw inkomen en vermogen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt. De eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK(externe link). Via de rekenhulp van het CAK(externe link) kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Wat moet ik doen?

Meer informatie

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (WMO) onder het kopje Aanvullende informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein