Iedereen die buren naast zich heeft wonen hoort wel eens geluiden. Als dit normale woongeluiden zijn of als de buren een keer een feestje hebben is dit natuurlijk geen probleem. Wanneer deze overlast zich regelmatig herhaalt en uw eigen woongenot hierdoor herhaaldelijk wordt verstoord, spreken we van woonoverlast.

Wat kunt u zelf doen?

Heeft u te maken met woonoverlast? Dan kunt u de volgende stappen nemen:

  • Laat uw buren weten dat u overlast van hen ervaart en waar deze overlast uit bestaat. Als uw buren niet weten wat er mis is, kunnen zij het ook niet oplossen.
  • Kijk voor tips en oplossingen voor verschillende problemen op www.problemenmetjeburen.nl(externe link).
  • Komt u er onderling niet uit, dan kunt u gratis buurtbemiddeling(externe link) inschakelen. Zij kunnen u adviseren of een bemiddelingstraject aanbieden.

Melden woonoverlast

Heeft u geprobeerd om de problemen te bespreken met uw buren, maar heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat? Dan kunt u de door u ervaren overlast melden op verschillende manieren:

  • Als u huurt kunt u de overlast melden bij uw woningbouwvereniging of verhuurder.
  • Als u lid bent van een VvE kunnen zij mogelijk iets voor u betekenen.
  • Als er sprake is van agressie of ernstige woonoverlast kunt u contact opnemen met de politie via 0900- 8844 of bij ernstige spoed 112.
  • Vermoedt u dat het niet goed gaat met uw buren en dat zij onvoldoende hulp krijgen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg & Overlast(externe link) van de GGD Hollands-Midden.
  • Als er sprake is van ernstige vervuiling of verwaarlozing van de woning van de buren, maak dan een melding bij de gemeente.