Afgelopen week zijn de afspraken vastgelegd om de bouw van 12 tot 16 appartementen en 9 eengezinswoningen mogelijk te maken op Wilhelminakade 83. Deze locatie staat ook wel bekend als Boonstoppellocatie, vernoemd naar de inmiddels lange tijd leegstaande verffabriek. De gemeente en de initiatiefnemers van de Boonstoppellocatie ondertekenden de overeenkomst voor de ontwikkeling van het plan.

Gemeente en initiatiefnemers ondertekenen overeenkomst
Op de foto staan van links naar rechts de volgende personen: Take Hannessen (projectleider gemeente), Albert Kerssies (wethouder gemeente), Nico Baas (initiatiefnemer Boonstoppellocatie), Henk Bakker (initiatiefnemer Boonstoppellocatie), Joop Baas (initiatiefnemer Boonstoppellocatie), Wim Kaandorp (adviseur initiatiefnemers)

Dinsdag 18 oktober behandelt het college van B&W het bestemmingsplan

Als het college het bestemmingsplan vaststelt gaat de inzageperiode van 6 weken van start. Dit betekent dat iedereen de nieuwe plannen via Officiële Bekendmakingen(externe link) kan bekijken.

De woningen krijgen een plek binnen een groene omgeving die aansluit op het natuurgebied ‘t Weegje. Een deel van de bestaande gebogen hal blijft behouden en krijgt een nieuwe functie. Zo verandert de locatie met respect voor het verleden en passend binnen de omgeving in een plek waar mensen prettig kunnen wonen.