Wonen en leven in Waddinxveen

Bijna dagelijks zien we diverse vormen van samenwerken: inwoners die onderling spelavonden organiseren, ondernemers die elkaar opzoeken, (keten-)partners (politie, jongerenwerk, wijkplatforms) die met de gemeente samenwerken. Allemaal activiteiten die de kwaliteit van van de woon- en leefomgeving vergroten.

Met de woon- en leefomgeving bedoelen we hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied is om er te wonen, te winkelen, te leren, te werken en te recreëren. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we ook de wijkagenten, woningbouwvereniging, jongerenwerk, wijkplatform en alle inwoners bij nodig.

Leefbaarheidsbudget

Wilt u de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in uw straat, buurt of wijk verbeteren? We helpen u graag bij uw initiatief (bijvoorbeeld bloembakken, adopteren stukje openbaar groen, koffieochtenden, spelletjesmiddagen, buurtbarbecues, buitenspeeldag, buitenbioscoop, enz.). Dit doen we door u op weg te helpen of te ondersteunen bij de realisatie van uw initiatief. We hebben hiervoor een leefbaarheidsbudget beschikbaar.

Een aanvraag voor het leefbaarheidsbudget kunt u indienen bij de wijkplatforms via www.wijkplatformwaddinxveen.nl.  Hier staan ook enkele spelregels die aan een aanvraag verbonden zijn.

Wijkregisseur

U kunt ook contact opnemen met uw wijkregisseur, Peter Kops. De wijkregisseur werkt samen met de inwoners aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Hij beoordeelt, samen met zijn collega Belinda Leunis, initiatieven vanuit de samenleving en zet deze om in acties. Zij zijn aanjager voor sociale ontmoetingen & activiteiten en burgerinitiatieven. De wijkregisseur richt zich hierbij op het versterken van uw eigen kracht bij uw initiatief.

Peter en Belinda zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer 14 0182 of via e-mail: wijkregisseur@waddinxveen.nl. U kunt ons ook volgen op Facebook (wijkregisseur Waddinxveen), Instagram (wijkregisseur_waddinxveen) en Twitter (wijkregisseur W’veen p_kops).

Vragen over het dagelijks onderhoud kunt u stellen via het digitale meldpunt op onze website.

Er zijn in Waddinxveen 4 wijkplatforms actief. Zij bestaan uit inwoners die een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in uw straat, buurt en wijk.

De Wijkplatforms zijn de ogen en oren in de wijk en geven aan de gemeente en (keten)partners signalen door over kwesties die de leefomgeving van hun wijk betreffen. Ook denkt het Wijkplatform “mee over” en “voert acties uit” voor de verbetering van de sociale cohesie in de wijk (sociale ontmoetingen en activiteiten).

De Wijkplatforms zijn belangrijke partners van de gemeente. Zij worden in de gelegenheid gesteld hun mening aan de voorkant van gemeentelijk beleid kenbaar te maken, zodat zij de belangen van de wijk(en) zo goed mogelijk behartigen.

Meer informatie over de wijkplatforms vindt u op www.wijkplatformwaddinxveen.nl