Wij werken aan een Waddinxveen waarin inwoners graag wonen, winkelen, leren, werken en ontspannen. Een plek waar inwoners elkaar kennen en de eerste stap zetten. En waar wijkagenten, jongerenwerk, woningbouwvereniging, wijkplatforms en inwoners met elkaar samenwerken.

Wilt u de kwaliteit van uw straat, buurt of wijk verbeteren?

We helpen u graag! Adopteer bijvoorbeeld een bloembak of een stukje openbaar groen. Of organiseer een koffieochtend, spelletjesmiddag, buurtbarbecue, bingo, of straatspeeldag. Wij hebben hiervoor geld (wijkbudget) beschikbaar.

Vraag geld aan bij het wijkplatform

Elke wijk heeft een wijkplatform. Een wijkplatform bestaat uit inwoners die zich vrijwillig inzetten voor buurten die schoon, veilig en sociaal zijn. Op de website van de wijkplatforms leest u meer. Daar kunt u ook het wijkbudget aanvragen.

Neem contact op met Peter Kops (wijkregisseur) en Belinda Leunis via 14 0182 of via e-mail: wijkregisseur@waddinxveen.nl.

Geef een melding over uw straat, buurt of wijkdoor via het meldpunt

Via het online meldpunt Fixi kunt u een melding doen over bijvoorbeeld:

  • kapotte straatverlichting
  • omgewaaide boom
  • kapot fietsenrek
  • losse stoeptegel
  • jeugdoverlast
  • overlast van honden in het openbare gebied
  • parkeeroverlast