Burgemeester en wethouders van Waddinxveen hebben op 12 juli besloten:

  • De Paul Rehorstweg te wijzigen in Arie Kempkespad
  • Een deel van de Arie Kempkesweg, achter Bredeweg 15 t/m 17, te wijzigen in de Paul Rehorstweg

Het volledige wijzigingsbesluit naamgeving en de situatietekeningen vindt u vanaf donderdag 21 juli op www.officiëlebekendmakingen.nl(externe link)

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen zes weken na datum waarop het besluit is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (t.a.v. commissie bezwaarschriften, Postbus 400,2740 AK Waddinxveen). In het bezwaarschrift dient in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum en een omschrijving van het betreffende besluit (kenmerk) te staan. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.