Het college heeft op dinsdag 24 maart de memo “Voorgenomen wijziging tarief aanbieden restafval voor 2020” vastgesteld. Deze memo gaat over de wijziging van de tarieven voor het aanbieden van restafval en over verschillende voorgenomen maatregelen om het afvalbeleid te verbeteren.

Afhankelijk van het inzamelmiddel dat u gebruikt wordt het aanbieden van restafval voor uw huishouden goedkoper of duurder. Wat het aanbieden van restafval u per keer kost in 2020 ziet u in de tabel hieronder. Het aantal keer dat u in 2020 restafval aanbiedt, bepaalt straks de hoogte van uw afvalstoffenheffing in 2021. Door uw afval te scheiden houdt u minder restafval over en zullen uw kosten dus lager zijn.

Prijs per inworp/aanbieding restafval

Prijs per inworp/aanbieding restafval

Inzamelmiddel

Prijs per restafvalaanbieding 2019

Prijs per restafvalaanbieding 2020

Ondergrondse container

€1,50

€1,25

Minicontainer klein (140 liter)

€3,50

€4,00

Minicontainer groot (240 liter)

€6,00

€6,85