De vier wijkplatforms in Waddinxveen heffen zichzelf met ingang van 1 januari 2022 op. Voor die tijd werken de wijkplatforms en de gemeente een alternatief uit waar inwoners budget kunnen aanvragen voor een activiteit of buurtinitiatief. De wijkplatforms en de gemeente zetten dit in een brief die wethouder Schippers daarna naar de gemeenteraad stuurde. De tekst van deze brief vindt u op de website van de wijkplatforms(externe link).

De gemeente heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan

In 2008 zijn de wijkplatforms geïnstalleerd door de toenmalige burgemeester voor het project ‘Leefbare Wijken’. De eerste 10 jaar hebben gemeente en wijkplatforms nauw samengewerkt. De afgelopen jaren heeft de gemeente nieuwe vormen van burgerparticipatie toegevoegd. Bijvoorbeeld (digitale) informatieavonden, enquêtes, de ‘Denkt u Mee’ app en de recent in gebruik genomen website ‘Waddsup’. Door gemeentelijke kaders en regelgeving is de zeggenschap van de wijkplatforms over de besteding van het wijkbudget verminderd. Ook zien de wijkplatforms een teruglopend aantal aanvragen voor het wijkbudget door de inwoners. Bovendien hebben de meeste wijkplatforms de laatste jaren te maken met een teruglopend ledenaantal. Het werven van nieuwe leden verloopt moeizaam. Dit alles heeft de wijkplatforms doen besluiten dat de voortzetting van de wijkplatforms op de huidige manier niet meer toekomstbestendig is.

De wijkplatforms en gemeente werken aan een alternatief waarmee inwoners ook in 2022 (en verder) initiatieven kunnen indienen

En waarvoor zij een financiële bijdrage kunnen ontvangen. Het doel is de nieuwe variant per 1 januari 2022 in werking te stellen. Bij de behandeling van de begroting 2022 stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor het huidige wijkbudget in stand te houden voor burgerinitiatieven. Tot en met 31 december 2021 kunnen er nog steeds aanvragen ingediend worden voor het wijkbudget via de website van de wijkplatforms.

Vervolg komende maanden

Informatie over het alternatief volgt in de komende maanden. De vier wijkplatforms en gemeente nemen in december 2021 op een passende wijze afscheid van elkaar. Heeft u vragen neem dan contact op via wijkregisseur@waddinxveen.nl.