Wethouder Kortleven reikt 30e monumentenschild uit

Op woensdag 9 december heeft wethouder Kortleven het 30e monumentenschild uitgereikt aan de familie Slappendel. Het prachtige monument van de familie Slappendel is te vinden op de Dorpstraat 68. Het betreft een diep pand met borstwering en mansardedak. Daarnaast heeft het een kenmerkende, bakstenen ornamentering uit rond 1990. De Dorpstraat is de oude centrale dorpsweg van Waddinxveen-Dorp en ligt op een veenbult.

Gemeentelijke monumenten in Waddinxveen
De erfgoed verordening 2019 maakt het mogelijk dat het college van B&W panden, terreinen of woningen aanwijst als gemeentelijk monument als de eigenaar ook instemt met de aanwijzing. In 2015 heeft de gemeente alle panden met een historische- of culturele betekenis in kaart gebracht. Ongeveer 70 panden werden aangemerkt als kanshebber voor een monumentenstatus. Aan alle eigenaren is toen gevraagd of zij met hun vastgoed in aanmerking wilden komen voor een monumentenstatus. Deze panden krijgen pas écht een monumentenstatus als er met de eigenaar is overlegd en deze toestemming heeft gegeven. Bovendien is het natuurlijk uniek om in een bijzonder pand te wonen. Daarom krijgen de eigenaren ook het Waddinxveense monumentenschild op hun woning.

Ons cultureel erfgoed geeft Waddinxveen haar gezicht
Alles wat nu is, heeft een verleden. Het is goed om van tijd tot tijd daar bij stil te staan. Een verantwoord erfgoedbeleid is een manier om onze monumenten goed te bewaren. Want wat weg is, komt niet meer terug. Maar erfgoed is meer dan dat. Ook de ontstaansgeschiedenis van Waddinxveen, op vele plaatsen nog zichtbaar in de loop van water, wegen en de vorm van polders is onderdeel van ons erfgoed. Hieronder liggen de verhalen van onze geschiedenis, van wat ons als Waddinxveners met elkaar verbindt. 
Wethouder Kortleven: “Ons Waddinxveense erfgoed is bijzonder en met elkaar willen wij dit behouden”.