Taken

3e locoburgemeester

Portefeuille

  • Verkeer en vervoer
  • Openbare ruimte
  • Natuur en recreatie
  • Samenlevingsparticipatie
  • Wonen (inclusief regionale agenda wonen, woonwagenzaken, 't Suyt en arbeidsmigranten)
  • Doelgroepenvervoer

Contact

E-mail: k.schippers@waddinxveen.nl