De Wmo regelt de zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen en beschrijft onder meer wat de rol van de gemeente daarin is. Per 1 januari 2015 wordt die rol steeds groter. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervalt namelijk per 1 januari en die taken vallen vanaf die datum dan ook onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat maakt verschillende procedures rondom de zorg een stuk eenvoudiger, zodat iedereen ook sneller passende zorg kan krijgen.

Langer thuis wonen

Per 1 januari 2015 blijft de gemeente verantwoordelijk voor Wmo-taken zoals de Hulp bij het Huishouden, eventuele hulpmiddelen en woningaanpassingen. Deze vormen van ondersteuning zorgen ervoor, dat mensen die hulp nodig hebben, langer zelfstandig kunnen wonen. Een nieuwe taak voor de gemeente is om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, dementie of psychische problemen te helpen. Dat is een goede zaak, want nu hebben mensen vaak nog te maken met verschillende instanties, omdat ze met de verschillende wetten te maken hebben. De gemeente kan de zorg beter én dichter rondom inwoners organiseren, omdat ze de mensen en de lokale zorgverleners kent.

 

De verandering betekent ook dat de gemeente nieuwe contracten heeft gesloten met Wmo-zorgaanbieders. Welke zorgaanbieders dit voor de Wmo (en voor jeugd) zijn, kunt u lezen op: www.nsdmh.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?