Na de werkzaamheden waarbij de Akkers, de Havikshoek en de Kievitdreef zijn vernieuwd, is nu de wijk rondom de Fazantdreef aan de beurt.

Werkzaamheden

In deze wijk leggen wij extra riolering aan om het regenwater af te voeren naar de watergangen. Hiermee voorkomen we grote wateroverlast in de toekomst. De bestrating vervangen wij door nieuwe materialen en kleine verkeerskundige verbeteringen worden uitgevoerd waar dat kan. Ook kijken wij naar het aantal parkeerplaatsen en het grote grasveld in het midden van de wijk krijgt een opknapbeurt. Verder vervangen wij zieke en slechte bomen door nieuwe bomen met een verbeterde ondergrond, zodat deze een betere kans krijgen om mooi tot bloei te komen.

Voorlopig (globale) planning

  • Oktober 2020, bewonersbijeenkomst
  • November 2020, opstellen definitief ontwerp
  • 1e kwartaal 2021, gereed bestek (contract)
  • 1e/2e kwartaal 2021,  aanbesteding
  • 2e/3e kwartaal 2021, start werkzaamheden

Digitale bewonersavond 1 oktober 2020

Op 1 oktober 2020 is het stedenbouwkundig plan gepresenteerd tijdens een digitale bewonersavond. De opmerkingen en het plan werken wij uit tot een definitief ontwerp. De presentatie van de bewonersavond kunt u binnenkort via deze pagina bekijken.