In Polder Bloemendaal vind je het kenmerkende landschap van het Groene Hart. Dit bestaat uit een slagenlandschap van weiden en sloten, onderbroken door smalle wegen met boerderijen. De polder wordt een gebied waar landbouw, natuur en recreatie hand in hand gaan. Daarnaast is het gebied een aangenaam contrast met het omliggende stedelijk gebied waar omwonenden kunnen gaan recreëren.

Historie en Herstelplan

Polder Bloemendaal is vanouds een natuurrijke polder, maar de natuur in het gebied stond onder druk. Via het Polderplan Weids Bloemendaal, van de gemeente Waddinxveen en verschillende partijen uit het gebied, zijn in 2014 twee sporen ingezet: werken aan recreatie en natuur.

Huidige Stand van Zaken

uitkijktoren

Er zijn al successen geboekt. De populatie zeldzame kievitsbloemen is gegroeid en ook het weidevogelkerngebied krijgt extra aandacht.

Het gebied is daarnaast nog aantrekkelijker gemaakt voor recreanten door het toevoegen van extra wandelpaden. Ook zullen er binnenkort een aantal andere aspecten uit het polderplan worden gerealiseerd, zoals de bouw van een uitkijktoren en het herstel van de Winterdijk.

De ondernemers in het gebied zijn ook actief. Zo heeft het restaurant de Landerij een brug aangelegd om het terras toegankelijker te maken voor fietsers en komt er een theehuis bij Tas Boomkwekerij. Ook Uitbeijerse zal zijn kuikenstal open stellen voor bezoekers in het gebied.

Meer weten en meedoen?

Er zijn nog diverse voorzieningen nodig die een stimulans zijn voor het recreatief gebruik. Als tegenprestatie kunt u bijvoorbeeld u naamsvermelding realiseren.  Interesse? Neem dan contact op met Joost van Beek van Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn, telefoonnummer 0652401510.