Heeft u per post een uitnodiging van I&O Research ontvangen om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor? Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. In de gemeente Waddinxveen zijn meer dan 2000 inwoners willekeurig geselecteerd voor deelname aan het onderzoek. Bent u geselecteerd? Dan rekenen wij op uw deelname!

Hoe u mee doet, staat in de uitnodiging die u per post heeft ontvangen

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het onderzoek in de gemeente loopt al sinds augustus. We herinneren u er graag aan om mee te doen. Deelname aan het onderzoek kan via internet. Hoe u precies mee doet, staat in de uitnodiging die u heeft ontvangen. 

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen, meedoen aan het onderzoek. Deel uw ervaringen via de veiligheidsmonitor. Daarmee geeft u ons de informatie die wij nodig hebben om de gemeente veiliger en mooier te maken!