Er komt een wandelpad langs de Kanaaldijk

Langs de Kanaaldijk komt in de groenstrook een wandelpad van Olivijn. Dit is een innovatief mineraal die CO2 uit de lucht afvangt. Dit draagt bij aan een duurzamer en CO2 neutraler klimaat. Daarnaast worden er ca 100 bomen in diverse groottes en soorten aangeplant om het wandelpad aan te kleden en bij te dragen aan de groen doelstellingen van de gemeente Waddinxveen.

Wanneer vindt dit plaats?

De bedoeling is om woensdag 27 november 2019 te starten met de werkzaamheden. Voor het eind van het jaar hopen we de werkzaamheden te kunnen afronden.

Wat betekent dit voor de bedrijven op het bedrijventerrein?

In principe zullen de bedrijven geen of weinig hinder ondervangen van de werkzaamheden.