Samen met De Verkeersonderneming hebben wij de afgelopen maanden onderzocht hoe bewoners van Groenswaard 3, Centrum (+ Oranjelaan en De Nesse) en Triangel denken over vervoer en verplaatsen in Waddinxveen. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om andere vormen van vervoer, zoals deelvervoer, aan te moedigen in deze buurten. Bij deelvervoer deelt u bijvoorbeeld een scooter, fiets of auto met iemand anders.

Resultaten onderzoek 

Uit de resultaten blijkt dat er zeker kansen zijn voor deelvervoer in Waddinxveen en dan vooral voor deelauto’s. Hieronder staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek:

  • Een deel van de bewoners van Groenswaard 3 en Triangel gaven aan hun tweede auto weg te doen zolang zij zonder zorgen gebruik kunnen maken van deelvervoer. Bewoners van Centrum verwachten niet zo snel hun tweede auto op te geven.
  • Bewoners geven aan dat zij meer met het OV reizen als dit makkelijker en comfortabeler is. Door het OV te verbeteren, is de kans groter dat mensen minder behoefte hebben aan een auto.
  • Bewoners geven aan dat ze meestal niet weten hoeveel geld ze kwijt zijn aan een auto. Door mensen hier bewust van te maken is de kans groter dat ze hun tweede auto wegdoen.
  • Fietsen is gezond! Gerichte acties om fietsen en wandelen aan te moedigen in deze buurten. Zodat mensen bewuste keuzes maken en de auto (vaker) laten staan of zelfs wegdoen.  

Wat gaan we nu doen?

Op dit moment onderzoeken wij de kansen voor deelvervoer in Waddinxveen. Zodra hier meer over bekend is delen wij deze informatie met u via onze website en social media.