Het totaal aantal misdrijven in de gemeente Waddinxveen is met 13% afgenomen. Hierbij gaat het om het aantal misdrijven dat in heel 2021 heeft plaatsgevonden vergeleken met het aantal misdrijven dat in heel 2020 heeft plaatsgevonden. 

Een opvallende afname is vooral te zien in het aantal brandstichtingen en woninginbraken

In 2021 waren er 91% minder brandstichtingen dan in 2020. In 2020 hadden wij in Waddinxveen te maken met een hardnekkig probleem rondom autobranden. Een groot deel van deze daling heeft te maken met het pakken van de daders van deze autobranden. 
Ook het aantal woninginbraken is flink gedaald. In 2021 waren er slechts 38 woninginbraken. Dat is een afname van 33%.

Een woninginbraak maakt een grote inbreuk op het veiligheidsgevoel van inwoners. De politie van basisteam Waddinxveen-Zuidplas heeft hier daarom ook veel aandacht voor gehad. Hoewel de grote inzet van politie op het tegengaan van woninginbraken zeker heeft bijgedragen aan de afname, heeft ook het thuiswerkadvies door de coronapandemie hier invloed op gehad. 

Diefstal motorvoertuigen, personen met verward gedrag en zedenmisdrijven zijn aandachtspunten

Diefstal uit of vanaf motorvoertuigen is in 2021 met 42% gestegen. Een landelijk zorgelijke ontwikkeling door een toename in het ‘mobiel banditisme’. Bij mobiel banditisme gaat het om groepen daders die het hele land door reizen om hun criminaliteit te plegen. Zij zijn niet lang op 1 plek actief en daardoor lastiger de pakken. 
Ook is in 2021 het aantal meldingen over personen met verward gedrag met 150% toegenomen. Een landelijke trend waar lange wachttijden in de zorg, eenzaamheid en mentale druk door de coronapandemie aan bijdragen. Samen met de regio zetten politie en gemeente zich in om de zorg voor personen met verward gedrag zo snel mogelijk in te kunnen zetten. Daarbij is er ook veel aandacht voor een goede samenwerking tussen de verschillende partijen. 
Een laatste punt van aandacht zijn de zedenmisdrijven. In 2021 zijn deze met 75% toegenomen. Een groot deel van deze meldingen is vermoedelijk te linken aan 1 dader. De politie heeft na goed onderzoek deze dader kunnen aanhouden. 

Er is een stijgende trend te zien voor horizontale fraude en ondermijning

Bij Horizontale fraude gaat het om de online oplichting. Oplichting via Marktplaats of via Whatsapp zijn hier voorbeelden van. U koopt iets van een andere burger waarbij u opgelicht wordt. Horizontale fraude is lastig te bestrijden omdat dit vaak via het buitenland verloopt. 
Bij ondermijning gaat het om criminelen die samenwerken om op een illegale wijze aan hun geld te komen. Hierbij maken zij gebruik van bedrijven en voorzieningen waar iedere inwoner gebruik van kan maken. Het is daardoor lastiger te herkennen. 
Wij vragen onze inwoners om alert te zijn op deze twee vormen van criminaliteit. Maak een melding als u hier signalen van ziet. Melden kan altijd bij politie of gemeente of via Meld Misdaad Anoniem. 

Diverse cijfers over 2021:

  • Er zijn meerdere bestuurlijke maatregelen opgelegd;
  • Er is 1 woning gesloten nadat hier een hennepkwekerij was aangetroffen;
  • Er is 2 keer een last onder dwangsom opgelegd;
  • Er is 1 exploitatievergunning geweigerd.