Nieuwe groep Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Waddinxveen - vrijdag 25 maart

Vrijdagmiddag 25 maart is opnieuw een groep van ongeveer 40 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Waddinxveen. Zij zijn pas uit Oekraïne gevlucht en hebben de nacht doorgebracht in de crisisnoodopvang in Alphen aan den Rijn. De komende tijd blijven zij in de noodopvanglocatie aan de Noordkade in Waddinxveen. 

Wethouder Martijn Kortleven verwelkomde de nieuwe Oekraïense vluchtelingen 

“De situatie waaruit de vluchtelingen komen is verschrikkelijk. Je ziet dat ze vermoeid zijn en rust nodig hebben na een lange reis met veel onzekerheid. Ik ben blij dat we deze mensen voor de komende tijd veiligheid en onderdak kunnen bieden in de noodopvang aan de Noordkade. En ik hoop dat ze snel weer op de plek en bij de mensen zijn waar ze het liefste willen zijn.”

Heeft u vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Kijk voor een antwoord bij de veelgestelde vragen en antwoorden. Ook Waddinxveense inwoners die zelf vluchtelingen opvangen kunnen hier terecht. 

Gemeente Waddinxveen koopt pand hotel De Unie - 17 maart

De gemeente Waddinxveen heeft het pand gekocht waarin eerst Hotel De Unie zat. Maandag 14 maart zetten burgemeester Nieuwenhuis en Nanne Veenstra van projectontwikkelaar reBirth de handtekening onder de koopovereenkomst. Met deze aankoop kunnen wij ook op lange termijn vluchtelingen op te vangen.

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis is blij met de aankoop

“Nu we het pand van Hotel De Unie hebben, kunnen we ook op lange termijn vluchtelingen opvangen. De crisisnoodopvang in De Dreef was voor anderhalve week en bood de vluchtelingen heel weinig privacy. De huidige locatie aan de Noordkade is al veel geschikter en biedt hen onderdak voor ten minste een half jaar. Met het inrichten van Hotel De Unie hopen we opvang te kunnen bieden zolang dat nodig is.”

Het opknappen van het pand kost tijd

Verwarming, ventilatie en keuken ontbreken, waardoor opvang op de korte termijn niet kan. Het college van B&W legt zo snel mogelijk aan de gemeenteraad een voorstel voor met scenario’s en bijbehorend budget. Na het besluit van de raad maken wij het pand geschikt voor opvang voor de lange termijn.

Met de noodopvang van 120 plekken aan de Noordkade voldoet de gemeente Waddinxveen ruim aan de door de Veiligheidsregio gevraagde 80 plaatsen.

Oekraïense vluchtelingen verhuisd naar noodopvang Noordkade - 15 maart

Sinds 4 maart verbleef een groep van 58 vluchtelingen uit Oekraïne in sporthal De Dreef. Deze crisisnoodopvang zou ongeveer een week duren. Het verblijf in de sporthal heeft uiteindelijk enkele dagen langer geduurd. Dinsdag 8 maart besloot de gemeenteraad om de vluchtelingen uit Oekraïne noodopvang te bieden op Noordkade 64C. De groep uit sporthal De Dreef is hiernaartoe verhuisd.

Het pand aan de Noordkade is verbouwd en klaar voor bewoning

De Oekraïners kunnen hier voor een periode van minimaal zes maanden terecht. In het pand is uiteindelijk plaats voor ongeveer 120 vluchtelingen.
 

Regelingen Oekraïense vluchtelingen - 15 maart

Een financiële regeling voor Oekraïense vluchtelingen is in de maak

De regering maakt een regeling voor Oekraïense vluchtelingen om deze financieel te ondersteunen. Het is nog niet bekend welke organisatie deze regeling uitvoert. Op de website van de Sociale verzekeringsbank(externe link) staat actueel nieuws en informatie hoe u een aanvraag kunt doen.

Voor evacués en repatrianten is een speciale regeling

Er is al een tijdelijke regeling voor vluchtelingen die door Nederland als evacués zijn aangewezen. Deze vluchtelingen kunnen zich melden bij de SVB. Ze komen dan in aanmerking voor een wekelijkse toelage, een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering. Meer informatie vindt u op de SVB.nl(externe link). Let op: de meeste vluchtelingen vallen niet onder deze tijdelijke regeling omdat zij niet gerepatrieerd of geëvacueerd zijn. Voor hen wordt een andere regeling gemaakt.

Een vluchtelingentoelage telt niet mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering

Hebt u een Oekraïense vluchteling in huis die een wekelijkse toelage ontvangt? En heeft u zelf een bijstandsuitkering? Dan telt de toelage in ieder geval de eerste zes maanden niet mee voor de berekening van uw bijstandsuitkering (de kostendelersnorm).

Het is nog niet bekend hoe en wanneer vluchtelingen mogen werken

Dat hangt af van de verblijfsstatus die zij krijgen. Zij hebben een tewerkstellingsvergunning nodig. Daar wordt landelijk aan gewerkt. Als er meer bekend is, staat dat op www.waddinxveen.nl/oekraïne.

Binnenkort wordt duidelijk op welke school de kinderen worden opgevangen

Op dit moment is de gemeente Waddinxveen in gesprek met het onderwijs voor het opvangen van Oekraïense kinderen. Het belangrijkste op dit moment is een dagstructuur en dus niet het geven van onderwijs in de Nederlandse taal. Voor het geven van het onderwijs zoeken wij samen met het onderwijs naar leerkrachten met een Oekraïense achtergrond.

Het preventieteam Wadwijzer regelt de zorg en ondersteuning

Oekraïense vluchtelingen die in Waddinxveen wonen en zijn geregistreerd, komen net zoals iedere andere inwoner in aanmerking voor zorg en ondersteuning door de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het preventieteam Wadwijzer(externe link).

Medische zorg aan vluchtelingen wordt helemaal vergoed als deze zorg in het basispakket zit

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt door een zorgverzekeraar helemaal vergoed als dit zorg uit het basispakket is. Ze betalen dan ook geen eigen bijdrage. Een vluchteling kan zich dus bij iedere tandarts of huisarts melden voor zorg. Als de vluchteling gaat werken, moet een Nederlandse zorgverzekering worden afgesloten.

Op de Noordkade 64C is er voor vluchtelingen iedere week een spreekuur

Op Noordkade 64C wordt iedere week een spreekuur gehouden voor de vluchtelingen die daar wonen. Zij kunnen daar terecht voor vragen over inkomen, onderwijs, gezondheid, etc. Meer informatie over wanneer dit spreekuur is en welke hulpverleners daar zitten, volgt snel.

Meer informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk

Op de website van Vluchtelingenwerk(externe link) is veel informatie te vinden, ook in de Oekraïense taal.

Gemeente Waddinxveen wil in contact komen met inwoners die nu Oekraïense vluchtelingen opvangen - maandag 14 maart

Dan komt de gemeente Waddinxveen graag met u in contact. Wij willen de vluchtelingen die bij particulieren verblijven registreren, zodat wij hen de komende tijd goed kunnen helpen. Ook krijgen wij extra plekken voor noodopvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Noordkade.

Hoe werkt de registratie?

Om de Oekraïners te helpen tijdens hun periode in Nederland, hebben we als gemeente hun contact- en verblijfgegevens nodig. Zij hebben onder andere een BSN-nummer nodig. Neem daarom contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 om een afspraak te maken. Na registratie kunnen wij als gemeente aan de slag met zaken als onderwijs en financiën voor vluchtelingen.

Geef vóór vrijdag 18 maart aan als Oekraïense vluchtelingen niet bij u kunnen blijven

Komende week krijgt de gemeente Waddinxveen extra plekken voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Noordkade. Op deze plek kunnen zij in ieder geval een half jaar blijven. Als de vluchtelingen die u opvangt, niet bij u kunnen blijven, moet u dat voor vrijdag 18 maart aan ons doorgeven. Wij maken dan een plek voor hen vrij aan de Noordkade! Mail hiervoor naar gemeente@waddinxveen.nl. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op. Als u na 18 maart contact met ons opneemt, kunnen wij u niet garanderen dat er voor deze vluchtelingen een plek is in de noodopvang in Waddinxveen.

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis: “We weten dat naast de eerste crisisnoodopvang in sporthal De Dreef ook particulieren Oekraïense vluchtelingen hebben opgenomen. Sommigen hebben dat bij ons gemeld, maar anderen niet. We komen heel graag met hen in contact. Degenen die niet bij het Waddinxveense gezin waar ze nu zitten kunnen blijven, bieden we een plek aan de Noordkade aan. En we willen hen op weg helpen met onderwijs, werk, financiën en andere zaken. Dan moeten we wel weten hoe we ze kunnen bereiken. Daarom onze oproep!”

Regionaal Centrum Vluchtelingen Spreiding

Oekraïense vluchtelingen die niet in Waddinxveen verblijven of nog onderweg zijn, kunnen op dit moment niet zomaar terecht in de noodopvang aan de Noordkade. Zodra zij zich melden bij de gemeente, nemen wij contact op met het Regionaal Centrum Vluchtelingen Spreiding van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De regio kijkt waar er op dat moment plaats is binnen de regio.

Meer informatie over opvang Oekraïense vluchtelingen

Houd www.waddinxveen.nl/oekraïne in de gaten voor meer informatie gericht op de Oekraïense vluchtelingen.

Noordkade 64 locatie voor noodopvang vluchtelingen - woensdag 9 maart

De 58 vluchtelingen die sinds 4 maart in sporthal De Dreef verblijven, verhuizen in de loop van volgende week naar de Noordkade. Daar is voor hen nieuwe huisvesting gevonden, waar zij in ieder geval zes maanden kunnen wonen. De voorbereidingen van de verbouwing tot noodlocatie zijn in volle gang. Met hulp van een aantal betrokken Waddinxveense ondernemers en vrijwilligers kan de verbouwing snel klaar zijn. De komende weken breiden we deze locatie verder uit, zodat uiteindelijk circa 120 mensen hier huisvesting vinden. 

Gisteravond heeft de gemeenteraad besloten om de vluchtelingen uit Oekraïne noodopvang te bieden aan de Noordkade. De gemeente kijkt ook naar de mogelijkheid om voormalig Hotel De Unie hiervoor geschikt te maken. Er wordt op dit moment gesproken over aanschaf van het pand. 

Burgemeester Nieuwenhuis stelde de groep Oekraïners vandaag zelf op de hoogte: “U bent allemaal van harte welkom om het komende halfjaar in onze mooie gemeente te verblijven.” De groep bedankte de burgemeester en gaf aan heel dankbaar te zijn voor de grote steun en hulp vanuit de Waddinxveense samenleving.

Meld u niet meer aan als vrijwilliger voor de vluchtelingen - zaterdag 5 maart

We zien een overvloed aan mensen die willen helpen. U kunt zich niet meer aanmelden bij Stichting Vrijwilligerswerk om te helpen. Het schema is vol, er zijn voldoende mensen beschikbaar.

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen, zowel binnen als buiten Waddinxveen, willen mee helpen. Dank u wel!

2e groep Oekraïense vluchtelingen ook aangekomen - zaterdag 5 maart

Zaterdagmiddag 5 maart is ook de 2e groep Oekraïense vluchtelingen aangekomen in sporthal De Dreef. De groep is kleiner dan vooraf bekendgemaakt. Niet 25 maar 7 vluchtelingen zijn uitgestapt in Waddinxveen. De anderen zijn doorgereisd naar andere plekken in Nederland. De totale groep in Waddinxveen bestaat dus uit 58 personen en is nu compleet.
 
Burgemeester Nieuwenhuis was erbij om de groep te verwelkomen. "Ik merk een enorm verschil tussen de groep die hier al een dag is en de vluchtelingen die net zijn aangekomen. Vanmorgen in de sporthal merkte ik dat er rust en regelmaat is. De groep pakt zelf ook initiatieven op. Maar bij de 7 vluchtelingen die vanmiddag aankwamen voel je aan alles dat ze leeg zijn en enorm aangeslagen. Ik hoop en bid dat ze met elkaar een goede zondag hebben en dat ook de nieuwe mensen tot rust komen."
 

Oekraïense vluchtelingen gaan in quarantaine - zaterdag 5 maart

Helaas zijn een paar Oekraïense vluchtelingen die in sporthal De Dreef verblijven positief getest op corona. Dat betekent dat de hele groep voorlopig in quarantaine blijft.

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis: “Voor hen is dit natuurlijk heel vervelend. Maar we gaan als Waddinxveen goed voor hen zorgen! We kijken of we ze een verantwoord buitenprogramma kunnen bieden. De medewerkers en vrijwilligers in de sporthal bieden we beschermend materiaal. En we hopen dat de Oekraïense vluchtelingen er snel weer vanaf zijn.”

Iets geven aan Oekraïense vluchtelingen? Tekeningen wel, spullen niet! - vrijdag 4 maart

Het is hartverwarmend om te zien hoe Waddinxveen de Oekraïense vluchtelingen in sporthal De Dreef wil helpen. Veel inwoners bieden spullen aan. Maar op dit moment hebben we echt meer dan genoeg. We houden heel goed bij waar de vluchtelingen behoefte aan hebben. Als we iets niet hebben, laten we dat aan u weten via onze website en social media. Ga dus niet zelf naar de sporthal om goederen te brengen. 

Natuurlijk is het ontzettend leuk als kinderen tekeningen maken. Deze mogen ze afgeven bij de beveiliger voor de deur van sporthal De Dreef.
 

Oekraïense vluchtelingen aangekomen bij sporthal De Dreef - vrijdag 4 maart

Vrijdagochtend 4 maart om 7.30 uur zijn 51 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Waddinxveen. Ze zijn opgevangen in sporthal De Dreef. De groep vluchtelingen blijft de komende week in de sporthal. Ondertussen zoeken wij uit welke mogelijkheden er zijn om de vluchtelingen uit Oekraïne langer op te vangen.

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis was vanmorgen aanwezig om de vluchtelingen te ontvangen. Tegen Omroep West zei hij: “Het is hartverscheurend. De tranen staan je in de ogen. Mensen komen met moeite de bus uit. Aan de ene kant zijn ze blij dat ze er zijn, maar aan de andere kant verdrietig omdat ze alles hebben moeten achterlaten. Ik ben heel blij en dankbaar dat we als gemeente Waddinxveen - en met elkaar - wat kunnen doen, al is het maar een druppel op de gloeiende plaat.”

Zie hieronder foto’s voor een impressie.

 

Waddinxveen vangt Oekraïense vluchtelingen op - donderdag 3 maart

Donderdag- op vrijdagnacht komt een bus met ongeveer 50 Oekraïense vluchtelingen aan in Waddinxveen. Wij vangen deze vluchtelingen op in sporthal De Dreef. Hier krijgen zij voor ongeveer een week de eerste noodopvang. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de vluchtelingen op langere termijn te huisvesten. 

De vluchtelingen krijgen onderdak in sporthal De Dreef

Deze groep vluchtelingen is naar Nederland gehaald door inwoners die al jaren een band hebben met het dorp Reya (vlakbij Zhitomir) in Oekraïne. Na de bombardering van het dorp sloegen zij op de vlucht en zochten contact met hun kennissen in Waddinxveen. Deze Waddinxveners hebben de gemeente om hulp gevraagd. Wij hebben aangeboden sporthal De Dreef in te richten om de Oekraïners een veilig onderkomen te bieden. Samen met andere organisaties treffen wij voorbereidingen voor de opvang. Voor zover nu bekend bestaat de groep uit meerdere gezinnen en een aantal alleenstaanden. Naast deze bus arriveert later nog een bus met ongeveer 25 vluchtelingen. 

Burgemeester Nieuwenhuis: “Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe Waddinxveners hun hart en dorp openstellen voor deze groep mensen. Ik hoop dat deze Oekraïners in deze onzekere en onveilige tijden hier op adem kunnen komen. We gaan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om hen weer vertrouwen in de toekomst te geven.”

Meer informatie over de noodopvang vindt u later vandaag op deze website.

Wilt u helpen?

Burgemeester Nieuwenhuis: “Ik zie een overvloed aan mensen die willen helpen. Op dit moment hebben we genoeg hulp in het algemeen. Ik verwacht dat we in de loop van de week op zoek zijn naar heel specifieke hulp. Als we wat nodig hebben, laten we dat weten via onze website en sociale media.” 

Omwonenden en ondernemers krijgen een brief

Omwonenden van sporthal De Dreef en ondernemers in de buurt ontvangen vandaag een brief met meer informatie. Voor sportverenigingen die in sporthal De Dreef sporten, kijkt de gemeente of er alternatieve trainings- en competitieruimte mogelijk is.