Gemeente Waddinxveen is sinds 1 maart 2021 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Met als doel de veiligheid in de gemeente vergroten. Het vergroten van de veiligheid is niet alleen een taak van politie en justitie. Ook inwoners en gemeente hebben een rol. Naast gemeente Waddinxveen sluiten de andere gemeenten in het district Alphen aan den Rijn – Gouda zich ook aan. De gemeente ontvangt door de aansluiting rechtstreeks de signalen over criminaliteit en fraude, net als de politie en justitie. Wil je anoniem melden? MMA is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl/melden(externe link).

Samen werken aan de veiligheid in Waddinxveen

Burgemeester Nieuwenhuis ziet deze aansluiting bij MMA als een belangrijke stap. “Inwoners konden al meldingen bij Meld Misdaad Anoniem doorgeven. Die informatie kwam bij politie of justitie terecht. Doordat de gemeente zich nu aansluit bij MMA, ontvangt de gemeente ook de informatie van de anonieme tipgever. Een anonieme melding is voor politie of justitie niet altijd reden om te handelen. De informatie kan voor de gemeente wél relevant zijn. De informatie kan voor ons aanleiding zijn scherper bepaalde ontwikkelingen in de gaten te houden of verbanden te leggen.” Gemeenten, politie en justitie kunnen zo de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit versterken.

Melden

MMA is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden(externe link).