Het college van B&W stelde op 24 mei de Jaarstukken 2021 vast. De gemeente Waddinxveen sluit het jaar 2021 positief af met een resultaat van € 5,7 miljoen. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserves om te sparen voor onder andere een nieuw zwembad. Ondanks deze meevaller zijn er ook financiële onzekerheden voor de toekomst. Door het coronavirus en de oorlog in Oekraïne lopen schaarste, inflatie en rente op. Het sluitend krijgen van de begroting voor 2023-2026 blijft een uitdaging. Op 6 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarstukken.

Het positieve resultaat voegen we toe aan de reserves

Het financieel positieve resultaat van € 5,7 miljoen bestaat uit verschillende eenmalige meevallers. De grootste komt door een vrijval van de voorziening Grondbank van € 863.000. Ook kregen we structureel meer onroerendezaakbelasting door de groei van Waddinxveen. Het positieve resultaat gebruiken we om:

  • te sparen voor een nieuw zwembad;
  • dezelfde kwaliteit hulp en zorg te kunnen bieden aan onze jeugd en ouderen als we te kort komen;
  • de weerstandscapaciteit van de gemeente te verbeteren.

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar

Het coronavirus had voor het tweede jaar grote gevolgen. Ondanks dat heeft de gemeente mooie resultaten bereikt:

  • Het participatieplatform Waddsup is van start gegaan;
  • De Bomenwijk is opnieuw ingericht;
  • De Vredenburghlaan is geopend;
  • Iedere school heeft een goed gebouw;
  • De Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte zijn vastgesteld;
  • Concrete plannen voor 1500 woningen op de Noordkade.

We hebben te maken met financiële onzekerheden voor de toekomst

Het coronavirus en de oorlog in Oekraïne zorgen voor financiële onzekerheden. Dat raakt ons allemaal. Daarnaast geeft de rijksoverheid aan gemeenten geen structurele financiële zekerheid voor de jaren 2026 en daarna. Ook daalt de groei van het gemeentefonds flink vergeleken met 2025. Dit betekent dat het lastiger wordt om de begroting 2023-2026 sluitend te krijgen.