Dinsdagavond 11 juni heeft er in een bedrijfspand aan de Staringlaan in Waddinxveen een grote brand gewoed. Nadat ’s nachts het sein brandmeester werd gegeven, was de brandweer woensdagochtend nog bezig met nablussen. Inmiddels is de brand geblust.

Burgemeester Nieuwenhuis was dinsdagavond ter plaatse en sprak daar met de hulpdiensten en de eigenaar van het pand. “De brand heeft een enorme impact. Het is verschrikkelijk voor de eigenaar. Inwoners en ondernemers ervaren overlast. Bovendien vraagt het van de hulpdiensten een enorme krachtsinspanning. Ik leef mee met de ondernemer die zijn bedrijf in vlammen zag opgaan. En ik ben trots op de inzet van onze hulpdiensten.” Ook de komende dagen zal er contact zijn met de ondernemers en kijkt de burgemeester wat de gemeente voor hen kan betekenen.

De brand ging dinsdagavond gepaard met veel rookontwikkeling. Inwoners kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De brandweer verrichtte metingen, maar constateerde geen alarmerende waarden. Ook de asdeeltjes die zijn neergekomen in de omliggende straten, zijn niet gevaarlijk.
De regen van woensdag spoelt de as- en roetdeeltjes weg. Gezien de lage waarden die gemeten werden aan de ene kant en het grote gebied dat met een melding bereikt zou worden aan de andere kant, besloten de hulpdiensten geen NL-alert te sturen.

Op onze website staan tips hoe de neergekomen as- en roetdeeltjes in de eigen tuin het beste verwijderd kan worden.

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft een inventarisatie gemaakt van de verontreiniging van het terrein en de openbare ruimte rondom het pand. Tijdens het blussen zijn er kleine asbesthoudende deeltjes vermengd geraakt met het bluswater. Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid. De gemeente heeft een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld voor de reiniging van de omgeving. In de loop van donderdag 13 juni is het openbare gebied weer vrijgegeven. De panden rondom het afgebrande bedrijfspand zijn ook weer toegankelijk.