De gemeente Waddinxveen is volop in ontwikkeling. In en rondom Waddinxveen werken wij aan onze wegen en bouwen we nieuwe woningen. Dit zorgt voor nieuwe en veranderende verkeersstromen van, naar en in de gemeente. We willen de wegen en paden voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer logisch en veilig inrichten. Hiermee zorgen we voor een prettige leefomgeving en is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Daarom maken wij een Verkeerscirculatieplan (afgekort VCP).  En hier hebben wij uw hulp bij nodig.

Geef uw opmerkingen door tot en met zondag 26 juni

Als inwoner en gebruiker van de wegen en paden in Waddinxveen kent u het verkeersnetwerk van de gemeente het beste. Wij horen daarom graag van u waar de knelpunten in het verkeer zijn, waar u tevreden over bent en of u wensen heeft. 
Geef uw opmerking door via www.waddinxveen.nl/verkeersplan(externe link). Dit kan van dinsdag 7 juni tot en met zondag 26 juni. Ga naar de digitale kaart, wijs de locatie aan en zet uw opmerking erbij.  

Blijf op de hoogte via Waddsup

Via het participatieplatform Waddsup blijft u op de hoogte door te klikken op het project 'Waddinxveen maakt nieuw verkeersplan, denk mee!'.

Wat gebeurt er daarna?

Wij onderzoeken alle wensen en knelpunten die u heeft aangegeven op de kaart. Gegevens over de bestaande verkeerssituatie voegen wij daar aan toe. Ook de ambities van de nieuwe gemeenteraad komen daarbij. Deze ambities gaan bijvoorbeeld over duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid voor fiets en auto. Met deze informatie (wensen, knelpunten en ambities) stellen wij maatregelen op die helpen om het doel te halen; een logisch en veilig verkeersnetwerk in Waddinxveen.

Alvast bedankt voor uw hulp!