Wethouders Kirsten Schippers van Waddinxveen en Inge Nieuwenhuizen van Bodegraven-Reeuwijk tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst om verkeerskwesties samen op te pakken. Inwoners van Reeuwijk-Dorp en bewoners aan en rondom de Brugweg in Waddinxveen ervaren verkeersonveilige situaties, sluipverkeer en overlast van zwaar verkeer in hun omgeving. De buurgemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk pakken deze verkeerskwesties samen op.

Met deze overeenkomst spreken de beide gemeenten af om de precieze problemen inzichtelijk te maken en samen te kijken naar mogelijke oplossingen. Voor dit onderzoek schakelen ze een extern onderzoeksbureau in. De gemeenten gaan nu samen op zoek naar een passend onderzoekbureau. Na aanbesteding van het onderzoek en het onderzoek zelf verwachten we de resultaten rond de zomer van 2022. Daarna besluiten beide gemeenten over de inzet van die oplossingen.

Vervolg op Beter Bereikbaar Gouwe

De aanpak van deze verkeerskwesties volgt uit de samenwerking binnen Beter Bereikbaar Gouwe. Dat programma werkt aan het verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid van de regio. “Wij zien dit als een lokale opgave van twee gemeenten,” licht wethouder Nieuwenhuizen van Bodegraven-Reeuwijk toe. “Deze samenwerking komt voort uit Beter Bereikbaar Gouwe, het is een vervolg hier op,” vult wethouder Kirsten Schippers aan. “We zijn positief gestemd en hopen samen met de inwoners van Waddinxveen en van Reeuwijk-Dorp op een mooi resultaat!”