De gemeente Waddinxveen roept alle inwoners op om mee te denken en te praten over de opwek van duurzame energie in de regio Midden-Holland. Dit kan op twee manieren: via een vragenlijst en via een online (digitale) bijeenkomst op 3 december. De resultaten van de vragenlijst en de bijeenkomst worden gebruikt in het regionale energieplan: de Regionale Energie Strategie (RES).

Vragenlijst over schone energie in de regio

Waar kunnen we windmolens en zonnepanelen het beste neerzetten in onze regio? Dat is één van de vragen die de gemeenten en de provincie nu stellen aan alle inwoners van de regio via de vragenlijst. Ook zijn er vragen over wat inwoners zelf willen doen: meepraten, zelf zonnepanelen op het dak leggen of mede-eigenaar worden van bijvoorbeeld een windpark.

De vragenlijst is in te vullen tot aan de kerstvakantie op de website van resmiddenholland

Online bijeenkomst: ‘Kansentafel’

Tijdens de bijeenkomst op 3 december van 19:00 tot 21:00 uur wordt de vraag verder uitgediept waarom locaties wel of niet geschikt zijn voor de opwek van schone energie. Wilt u hierover meepraten? Meld u dan aan. Na aanmelding ontvang u op tijd een link naar de online bijeenkomst

Wat is de Regionale Energie Strategie (RES) ook alweer?

Nederland stapt over op duurzame energie. In het Klimaatakkoord staat dat vanaf 2030 in heel het land jaarlijks minstens 35 terawattuur (TWh). Dat staat gelijk aan 67 windmolens, of 544 hectare aan zonnepanelen. In 30 regio’s wordt hiervoor een plan gemaakt: een Regionale Energie Strategie (RES). Waddinxveen werkt samen met andere gemeenten in de regio Midden-Holland aan zo’n plan.

Meer informatie over de RES is te vinden op de website.

 

Eenvoudige uitleg tijdlijn Regionale Energie Strategie

Op de afbeelding staat een tijdlijn voor de regionale energie strategie beschreven die loopt tot 1 juli 2021. De tijdlijn start in oktober 2020 met de Concept-RES. Dat is een eerste verkenning van de hoeveelheid op te wekken energie en de denkrichtingen. Daarna volgt in november en december 2020 onderzoek. Ruimtelijke onderzoek en uw mening ophalen over locaties voor zonnepanelen en windmolens in een enquête. Ook in november en december gaan we in gesprek. Tijdens de kansentafel samen met u in gesprek over locaties, kansen en voorwaarden. In januari en februari 2021 gaan we verbinden en geven we een terugkoppeling van de kansentafels en de ontwikkeling van drie scenario’s aan de hand van de uitkomsten van de enquête, kansentafels en het ruimtelijk onderzoek.

In februari en maart 2021 komt het onderdeel Advies. Tweede inwoners-enquête waarin we uw mening vragen over de drie uitgewerkte scenario’s als onderdeel van het adviesrapport. Van maart tot juni 2021 worden de opbrengsten van participatie en het bespreken en doorrekenen van de scenario’s. Hierdoor komen we tot een voorkeusscenario.

Tot slot stellen gemeenteraden, de Provincie en de Waterschappen op 1 juli 2021 de RES 1.0 vast.