Kent u een stille vrijwilliger in Waddinxveen, die volgens u een onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar voordragen bij Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen. De vrijwilligersonderscheiding is een vergulde draagspeld in de vorm van de Hefbrug over de Gouwe en gaat vergezeld met de gemeentelijke oorkonde.

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving. Zonder vrijwilligers zouden vele activiteiten geen doorgang kunnen vinden of onbetaalbaar worden. Het is dan ook te prijzen dat er in Waddinxveen zo veel mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap. In veel gevallen jaren achtereen. Deze mensen kunnen worden voorgedragen voor de vrijwilligersonderscheiding van de gemeente Waddinxveen.

Hoe werkt het?

Iedereen die zich gedurende langere tijd (minimaal tien jaar) vrijwillig verdienstelijk maakt voor de Waddinxveense samenleving, komt in aanmerking voor deze onderscheiding. De onderscheiding is speciaal bedoeld voor ‘stille vrijwilligers’. Dit zijn vrijwilligers die met hun inspanningen niet op de voorgrond treden en het vanzelfsprekend vinden om zich belangeloos in te zetten. Zij hebben een staat van dienst opgebouwd door hun inzet en betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk. In aanmerking komen alleen vrijwilligers die nog nooit eerder een onderscheiding, in welke vorm dan ook, hebben ontvangen.

Wat moet ik doen?

Om iemand te kunnen voorstellen voor de vrijwilligeronderscheiding moet u een voorstelformulier invullen. Dit formulier kunt u vinden op de website www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?