Vredenburghzone: Een groene long aan de zuidkant van Waddinxveen.

Het is prettig om dichtbij huis te kunnen recreëren of een rondje met de hond te kunnen lopen. Dat wil de gemeente straks ook mogelijk maken in de Vredenburghzone. De Vredenburghzone is het gebied tussen de woonwijken Zuidplas en Park Triangel en de toekomstige Vredenburghlaan [zie kaartje onder aan pagina]. De gemeente wil minstens de helft van dit buitengebied ontwikkelen tot een recreatie- en natuurgebied.

Gebiedsvisie

In 2018 en 2019 stelden we in samenspraak met inwoners van Waddinxveen een gebiedsvisie op. In die visie staat wat de ruimtelijke en kwalitatieve kaders zijn voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De gebiedsvisie is op 12 juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad van Waddinxveen. U kunt de gebiedsvisie downloaden via het linkje onderaan deze pagina.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleider Ineke Fritz via telefoonnummer 14 0182 of e-mailadres i.fritz@waddinxveen.nl.

Foto's informatieavond

Kaart plangebied

kaart vredenburghzone

projectgebied vredenburghzone kaart